Polycom videokonverentsi lahendused

Polycom videokonverentsi lahendus Eestlastele 

hästi tuntud Skype rakenduse põhjal

polycom-skype-for-business395ce51f0c8663