top of page

Müügitingimused

1. Müügitingimuste kehtivus

1.1 Müügitingimused kehtivad OÜ Novaver klientide (edaspidi Ostja) ja OÜ Novaver vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.2 OÜ Novaver jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse OÜ Novaver kodulehel.

 

2. Hinnad ja maksmine

2.1 Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
2.2 Arvel on OÜ Novaver kohustatud välja tooma käibemaksu eraldi.

2.3 Vormistatud tellimuse katkestamise puhul tagastatakse kliendile 50% summast, 50% on OÜ Novaver tellimuse tühistamis tasu. Rakendatakse ainult olukorras kus kaup on tootja laost väljastatud.

2.4 OÜ Novaver võtab 100% tasu ette kui ei ole eraldi kirjalikku ja digi-allkirjastatud kokkuleppet Ostjaga.

2.5 OÜ Novaver võib lisab teenustasu kui Ostja soovib projektijuhtimist, mis tähendab erinevate osapoolte/partneri tööde organiseerimist ja selle juhtimist.

2.6 Edasimüügi hindade saamiseks peab Ostja ennast registreerima OÜ Novaver edasimüüaiks ja nõustuma ning allkirjastama vastava lepingu.

2.7 Juhul kui klient ei maksa arvel olevaks kuupäevaks on OÜ Novaver õigus rakendada 0.5% viivist päeva eest, ning 30 päeva möödudes kuni 24% viivist päeva eest.

3. Tellimuse vormistamine

3.1 Toodete tellimiseks leidke sobivad tooted ja edastage tellimus OÜ Novaveril ettenähtud kanaleid pidi milleks on:

3.1.1 E-kiri

3.1.2 Kodulehel asuv tellimusvorm

3.1.3 Ostukorv

3.1.4 Telefon või SMS 

3.2 Tellimuse vormistamisel palume täpselt märkida juriidiline aadress arve jaoks ja tarneaadress kauba saatmiseks.

3.3 Kauba transport Eestis on TASUTA kuid ei kohandu renditoodetele.

3.4 Tellimuse kinnitamiseks saadab OÜ Novaver teile ettemaksuarve, mille peab tasuma vastavalt seal ettenähtud ajaperioodil.

3.5 Kui arve ei ole tasutud 5 tööpäeva jooksul peale arve maksetähtaega võib OÜ Novaver tellimuse tühistada ja ei pea sellest klienti teavitama.

3.6 Tooted postitakse alati pärast arve tasumist kui ei ole eraldi kirjalikku ja digiallkirjastatud kokkulepet kliendiga.

 

4. Müügilepingu jõustumine

4.1 Ostja seob ennast tellimuse ja selle eest tasumisega arve kätte saamisel.

4.2 Müügileping ja müügitingimused jõustuvad hetkest, kui tellimuse ettemaksuarve on väljastatud või kui tellimuse ettemakse on laekunud OÜ  Novaver arveldusarvele.

4.3 Toote omandiõigus läheb üle tootjale hetkest kui toode võetakse vastu üleandmisakti või logistikafirmalt toote vastu võttes, kinnitades seda allkirjaga või kui arve on makstud 100%.

 

5. Kohaletoimetamine

5.1 Pärast müügilepingu jõustumist ehk peaale ettemaksuarve tasumist, väljastab OÜ Novaver tooted, tellib tehasest, partneri laost või komplekteerib koheselt kohapeal ning annab selle üle kohaletoimetamiseks OÜ Novaver logistikapartneritele.

5.2 Kohaletoimetamine sõltub tootest mille tarneajad on välja toodud toodete kõrval. Saartel võib kohaletoimetamine aega võtta rohkem kui 3 päeva. 

5.3 Kodulehel olevad tarnepikkused oletatav ja antud juhuks kui antud toode ei ole OÜ Novaveri laos saadaval. 

5.4 Tehase defektiga tooted asendatakse Ostjale, juhul kui toote asendamine peaks osutuma võimatuks, hüvitatakse Ostjale kauba maksumus va. eritellimused.

5.5 OÜ Novaver ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigeaegselt, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida ei saanud mõjutada või ette näha (tootja tarne põhjendatud pikenemine, rahvusvahelised ja riiklikud pühad, tarne kahjustused mille korvab kindlustus, force majeure).

5.6 OÜ Novaver ei vastuta tarnepiikuste eest, mis tulenevad tootj/tarnija poolsest tarnepoliitikast või tarneahela pikkusest.

 

6. Tagastamisõigus 

 

6.1 Ostja kaubatagastus õigused:

 • Kaupa on õigus tagastada 14 päeva jooksul peale tellimuse tegemist, kõigil eraisikutel kes on tellimuse vormistanud läbi e-poe süsteemi.

 • Tagastatud kaup peab olema avamata ja kahjustamatta, eritingimustel on võimalik toote tagasiost kui enne ostu on selline kirjalik ja digiallkirjastatud leping.

 • Raha tagastatakse 14 tööpäeva jooksul peale kauba kättesaamist kliendilt.

 • Klient vastutab kaubatagastuse eest juhul kui ei ole selleks teistsugust kirjalikku ja digiallkirjastatud kokkulepet.

 • 14-päevane tagastamisõigus ei kehti kauba puhul, mis on valmistatud kliendi isiklikke vajadusi arvestades.

 • Personaalsellt kliendi vajadustele komplekteeritud või ehitatud toode, ei kuulu ümbervahetamisele teiste toodete vastu, ühtlasi ei kuulu tooted ka raha tagastusele vaid tehaserikke korral asendatakse identse toote vastu või parandatakse rike vastavalt tehasegarantii punktide alusel.

 

6.2 Defektne toode:

 • Ostjal on õigus nõuda tasuta parandamist või selle asendamist; 

 • Ostjal on õigus raha tagastusele juhul kui ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kui kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub;

 • Personaalselt Ostja vajadustele komplekteeritud või ehitatud toode, ei kuulu ümbervahetamisele teiste toodete vastu, ühtlasi ei kuulu tooted ka raha tagastusele vaid tehaserikke korral asendatakse identse toote vastu või parandatakse rike;

 • Ostjal on õigus tagastada vigane toode 5 tööpäeva jooksul peale kätte saamist! Tähelepanu: kontrolliga koheselt toodet peale kaubakätte saamist;

 • Kui tekib kahtlus, et kahjustused on tekitanud Ostja, siis põhjuste tõendamise periood on esimesed 6 kuud pärast ostu tegemist;

 • OÜ Novaver ei vastuta Omniva, Smart Post, AS Schenkeri või mõne muu logistika firma poolt teostatud transpordi käigus tekkinud kahjustuste eest;

 • Tehaserikkega või garantii alla minev toode vahetatakse välja kuni 31 päeva jooksul või hiljem ja eritellimus tooted vahetatakse välja kuni 180 päeva jooksul või  hiljem, olenevalt laoseisust ja tehase tarneaegadest ning tootja ettevõtepoliitikast;

6.4 Tooteid ei asendata kui:

 • Toode on segatud või ühendatud mingi teise toote või kaubaga, nii et neid ei saa enam teineteisest eraldada;

 • Tootel on tekitatud lühis või muud kahjustused Ostja soovitatud/tellitud ettevõte poolt;

 • Rike on põhjustanud seadme vale kasutamise (juhendi või OÜ Novaver spetsialistide nõuannete mitte järgimine);

 • Toodet on kasutatud sobimatu voolupingega;

 • Tootel on mehaanilised vigastused või see on purunenud (nt. tahtlikud ja mitte tahtlikud kahjustused Ostja poolt või kukkumise tõttu);

 • Toote normaalse kulumise ning vigade korral, mis ei halvenda seadme väärtust ega kasutust;

 • Toodet on parandanud maaletooja poolt mittevolitatud hooldaja;

 

7. Vastutus

 

7.1 OÜ Novaver  ja Ostja vastutavad teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tehtud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.2 OÜ Novaver soovitab, aga ei vastuta ühegi oma koostööpartneri töökvaliteedi või koostööpartneri poolt lõhutud toodete eest. 

7.3 OÜ Novaver võib pakkuda teenustele töögarantiid, mis peab kajastuma digiallkirjastatud PDF sertifikaadil, koos garantii algus ja lõppemis kuupäevaga.

8. Vääramatu jõud

8.1 OÜ Novaver ei vastuta tekitatud kahju või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida ei saanud mõjutada või ette näha (tootja tarne põhjendatud pikenemine, tootmis viivitused tehase poolt, rahvusvahelised ja riiklikud pühad, tarne kahjustused mille korvab kindlustus, force majeure).

8.2 Eritingimusena kuulub vääramatu jõu alla: tootja tarne põhjendatud pikenemine, tootmisseisakud, rahvusvahelised riigipühad, tarne kahjustused mille korvab kindlustus, tollijäriekorrad, rahvusvahelise "force majeure" tingimused.

9. Isikuandmete kaitse ja turvalisus

9.1 OÜ Novaver kodulehekülastuste ja tellimuste vormistamise käigus kogutud infot ja isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsena ja seda ei avaldata kolmandatele osapooltele.

9.2 Ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-mail aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks.

9.3 OÜ Novaver edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa.

9.4 OÜ Novaver saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.

9.5 Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest eemaldades ennast uudiskirjal oleva lingi kaudu.

9.6 OÜ Novaver hoiustab kodulehel kogutud informatsiooni teenusepakkuja WiX serverites.

 

10. Pretensioonide esitamise korral

 

10.1 Pretensioon tuleb esitada korrektses avalduse vormis ja PDF failis, kus on selgelt ära toodud:

1) Ostja nimi, ettevõte nimi ja kontaktandmed;

2) Kaebuse esitamise kuupäev;

3) Kauba puudus, selgitus ja vajadusel koos piltide ning videokilpiga;

4) Esitatav nõue peab olema adreseeritud OÜ Novaverile kui juriddilisele kehale;

5) Tehingu sooritamist või garantiid tõendava dokumendi koopia;

10.2 OÜ Novaver vastab pretensioonile kirjalikult 14 tööpäeva jooksul pärast Ostjapoolse pretensiooni kättesaamist. Kui ei ole võimalik 14 tööpäeva jooksul Ostja pretensioonile vastata, teatatakse sellest kirjalikult koos põhjenduse ja tähtajaga, mis ajaks vastus saadetakse.

10.3 OÜ Novaver ei vastuta Ostja süül toote puuduste tekkimise eest, puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase hoiustamise või kasutamise tulemusena. Puuduste hulka arvestatakse toote puudusi, kuid mitte tootepakendi puudusi.

10.4 Juhul kui toode ei vasta lepingutingimustele, esineb puudusi või rikkeid, on Ostjal õigus nõuda toote parandamist või asendamist. Juhul, kui toote parandamine või asendamine ei ole võimalik, ebaõnnestub on Ostjal õigus lepingust taganeda ja nõuda raha tagastamist (va. eritellimustooted).

10.5 Kohtuvälise lahendi leidja internetipõhiste tarbijavaidluste lahendamisel vastavalt Euroopa parlamendi ja nõukogu (EL) määrusele 524/2013.

10.6 Kui ostja ja OÜ Novaver ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole.

 

11. Andmete töötlemine ja turvalisus 

11.1 Kõik OÜ Novaveri kodulehe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Välja arvatud juhtudel, kui kuller vajab kauba kohaletoimetamiseks Ostja nime, ettevõte nime, telefoninumbrit ning kohaletoimetamise aadressi või muudel seadusega ettenähtud juhtudel.

Andmeid töötab:

Ettevõtte nimi: OÜ Novaver

Reg. nr: 12893210

Juuriidiline aadress: Eesti, Harju mk. Saku, Uus-Saku 9a-7

Telefon: +37258547887

E-kiri: info@novaver.eu

12. Küpsised

Küpsised on väikesemahulised andmefailid, mis laetakse Teie arvutisse või mobiiltelefoni veebilehekülgede külastamisel. Igal külastusel saadetakse need failid tagasi veebilehele, mis need siis tuvastab. Küpsised töötavad kui konkreetse veebilehe mälu võimaldades tuvastada Teid järgnevatel veebilehe külastustel ning taastades Teie seaded tehes nii veebilehe kasutamine mugavamaks. Lisainformatsiooni küpsiste failide, nende juhtimise ning eemaldamise kohta, võib leida veebilehelt - www.aboutcookies.org.

Kuidas me kasutamine küpsiseid?

Veebileht kasutab küpsiseid, et meelde jätta:

 • kas kasutajat on küpsiste kasutamise kohta juba informeeritud;

 • millal toimus viimane tegevus lehel;

 • otsingureale sisestatud informatsiooni.

 

Google Analytics

Veebilehel Google Inc poolt loodud Google Analyics'i küpsiste programmid. Nende kasutamise eesmärgiks on veebilehtede sisu kvaliteedi parandamine ning veebilehe muutmine kasutajasõbralikuks. Lisateavet Google Analytics'i tingimustest saab lugeda veebilehel http://www.google.com/analytics/terms/us.html

Kui Te ei soovi, et informatsioon Teie tegevuse kohta veebilehel oleks kättesaadav Google Analytics'le, peaksite Te aktiviseerima Google Analytics Opt-out Browser Add-on (https://support.google.com/analytics/answer/181881).

Antud blokeering teavitab Google Analytics JavaScript (ga.js), et antud külastuse andmeid ei ole vaja saata Google Analytics'le.

Kuidas lülitada välja küpsised?

Soovi korral saab küpsised välja lülitada või eemaldada. Lisateavet lugege siit: aboutcookies.org. Te võite kustutada kõik küpsiste failid oma arvutist, samuti saate seadistada enamus lehekülgi nii, et küpsiste failide salvestamine blokeeritakse ära. Sellisel juhul peate iga järgneva külastuse ajal käsitsi määrama lehekülje seaded ning võib juhtuda, et mõned teenused ning funktsioonid ei tööta.

13. Võlaprotsess

1.3.1 Võlgades ettevõte on alati võimalus paluda pikendust või ajatust, milleks peab ettevõte esitama avalduse vabas vormis.

14. Võlaprotsess kui klient ei vasta või eirab arvetasumist (rakendub ainult juhul kui klient keeldub täielikult suhtlemast)

1.3.2  Juhul kui kliendile on täidetud tellimus ettemaksuvabalt või 50% ettemaksuga ja maksetähtajast on üle läinud14 päeva, siis Novaver OÜ on õigus esitada eraldi arve kogunenud viiviste eest.

1.3.2 Juhul kui kliendile on täidetud tellimus ettemaksuvabalt või 50% ettemaksuga ja maksetähtajast on üle läinud 21 päeva, siis Novaver OÜ on õigus teavitada kliendist maksehäirekeskusele, tarbijakaitsesse ja/või edastada maksmata arved kolmandale ettevõtele nagu Ingasso.

1.3.2 Juhul kui kliendile on täidetud tellimus ettemaksuvabalt või 50% ettemaksuga ja maksetähtajast on üle läinud 60 päeva on OÜ Novaver õigus nõuda arvete tasumist kohtu kaudu,

Andmetetöötlus
bottom of page