top of page
restaurant-soundproof.jpg

Heli või kaja tõke

Helitõkke ja kaja summutus lahendused ettevõtetele!

BAUX on üks parimaid akustikafirmasid, sest nad toodavad paneele, mis on 100% taaskasutatavad ja kõrge heli neelduvusega! Rootsi kõrgeim kvaliteet ja standardid nüüd Novaver OÜ's!
600 kujundust, mida saab kasutada ja luua ilusaid disaine kontroisse, avalikuesse hoonetesse ja ettevõtetesse!

Heli summutavad ja blokeerivad kardinad ning rulloo lahendused tingimustesse kus ei saa kasutada heli summutavaid paneele. Peamine kasutus ala: kajade vähendamine ruumides, ruumide jagamine heliisolatsiooni eesmärgil või mürade blokeerimine aknast!

Kardinakangad ISO 11654

Patenditud ja kõrgelt hinnatud heli summutus ja hajutus lahendused. Novaver OÜ pakub GiK tooteid kui erilahendused ei ole vajalikud, ruumi omadused ei nõua seda või arhitektil ei ole erinõudeid!

Erilahendused on olukorda kus on vaja kontrollida kaja, summutada teatud Hz helisid või luua heliisolatsiooni lahendusi seintele kus standard ehitustehnikat ei saa kasutada erinevatel põhjustel. 

Erilahendused on olukorda kus on vaja kontrollida kaja, summutada teatud Hz helisid või luua heliisolatsiooni lahendusi seintele kus standard ehitustehnikat ei saa kasutada erinevatel põhjustel. 

Kuidas kardinad ja paneelid töötavad

Heli isolatsioon ja kontrollimine - Novaver OÜ

Pilt 1

Pilt 2

Pilt 3

Heli peegeldus omadused - Helitõke Movaver OÜ

Kõne faktid siseruumis:

 

  • Tüüpilise täiskasvanud mehe kõne põhisagedus on 85–155 Hz ja tüüpilise täiskasvanud naise kõne põhisagedus 165–255 Hz.

  • Heli kiirus toatemperatuuril (20°C) on 343,15 m/s

  • Tüüpilised naishääled ulatuvad 1,3 meetrist 2 meetrini

  • Tüüpilised meeshääled ulatuvad 2,2 meetrist 4 meetrini

  • Madalad helid jäävad nurkadesse püsima, ja heli on tänu sellele tugevam seal - selleks on bassi lõksud vajalikud helistuudiotes ja ka nurkades. 

Pilt1: Et aru saada heli omadustest peab mõistma, et heli liigub lainetena ja peegeldub kõvadelt ning  siledatelt pindadelt. Sellised kõvad pinnad võivad olla: kivi, betoon, metall ning ka laminaat ja puit. Siit ka põhjus miks tühjas toas, trepikodades ja tunnelites on heli võimendatud ning heli peegeldusel tekib kaja. Lisaks mõjutab heli ka soe ja külm õhk, näiteks temperatuuri osas liiguvad helilained soojas õhus kiiremini ja külmas aeglasemalt, aga kaugemale. Selle põhjal võivad mõned helilaine osad liikuda kiiremini kui ülejäänud.

Märkus: puitmaterjalid nagu kork võivad olla hea helineeldumis võimega.

Pilt 2: Antud pilt illustreerib kuidas helitõkke kardinad ja helineelavad paneelid töötavad. Neelates heli ja peegeldades oluliselt vähem heli tagasi. Näiteks, mürarikka ruumi kõige efektiivsemaks lahenduseks on kasutada mõlemaid. Helineelavad paneelid seintes ja lagedes, mis neelavad suurema osa helist ning kardinad, mis peatab summatud heli väljumise teisele poole kardinaid.   

Pilt 3: üks kaval trikk on ka heli hajutada, milleks on loodud spetsiaalsed mitmetasandilised paneelid. Novaver OÜ pakub lisaks ka 2 in 1 paneele, mis neelavad ja hajutavad heli. Võimaldades kontrollida sagedusi ja heli liikumis kaugust. 

Ruumi kaja vähendamine!

Tähtis: kui kasutate disainitud paneel millel on üle 50% kõva pind, siis suhtuge sellistesse toodetsse skeptiliselt, sest seal olev alpha (W) viitab materjalile iseseisvalt mitte kogu toote omadusele ja tegelikult toode peegeldab kuni 50% helist ehk see ei lahenda probleemi. Soovitame vältida üle disainitud tooteid kus kasutatakse villa koefitsente kirjeldamaks kogu paneeli võimekust.  

 

Reverberatsiooni aja arvutamine

 
Reverberation time (T, s) on ruumi ühks olulisemaid akustilika n
äitajaid ruumi järelkaja aja hindamiseks sõltuvalt selle otstarbest ja vajaliku heli neelavate materjalide koguse eelvalimiseks. Heli koosneb rõhulainetest, helilained võivad põrkuda põrandalt, seintelt, laest, akentelt ja mis tahes muust peegeldavast pinnast; kaotab aja jooksul järk-järgult energiat. Reverberatsioon on peegeldunud helide kogum. Reverberatsiooniaeg on aeg pärast heliallika lakkamist, mille jooksul heli vaibub.

 

Sabine'i võrrandi tuletas Wallace Sabine mõõtmiste põhjal, mida ta tegi mitmes Harvardi ülikooli ruumides, mis on nüüd oluline osa reverberatsiooni aja arvutamises.

Sabine valem:

T (sek) = 0,161*V / Sa

 

V – ruumi maht, m3
S – ruumi üldpind, m2
α - ruumi pindade keskmine neeldumistegur (betoon- ja telliskivi näiteks 0.03 - 0.07 ning klaas 0.1 kuni 0.02, pakettakanad 0.15 kuni 0.02). 

 

T60 - mõõdab aega, mis kulub ruumi kõige valjema müra vaibumiseks taustamüra tasemele (suurem või võrdne 60dB).

T30 - mõõdab aega, mis kulub ruumi kõige valjema müra vaibumiseks taustamüra tasemele (suurem või võrdne 45 dB).

T20 - mõõdab aega, mis kulub ruumi kõige valjema müra vaibumiseks tausta müra tasemele (suurem või võrdne 35 dB).

T60= 0,161 x V / Sa

T60= (0,161 x V) x 2 / Sa (kasutades T30)

T60= (0,161 x V) x 3 / Sa  (kasutades T20)

Ts-kaja-kontrollimiseks-ruumis.png

"Helitõkke ja summutus lahendused
on tänapäeval oluline osa loomaks
rahulikke töökeskkondasid!"

bottom of page